Terwijl nieuwe ideeën een kans voor innovatie bieden, is het de menselijke ervaring van nieuwheid die innovatie in staat stelt te gedijen of zijn ondergang garandeert. Dit proefschrift onderzoekt de factoren en drijfveren die bepalen hoe mensen reageren op nieuwe en creatieve manifestaties. In het bijzonder onderzoekt dit proefschrift wat hen stuurt in het herkennen van nieuwheid en nieuwe ideeën. Er wordt gesteld dat de herkenning van nieuwheid moet worden begrepen vanwege zowel het perceptuele als performatieve karakter van nieuwheid – het vermogen van mensen om de substantiële nieuwheid van een idee te evalueren , maar ook de rol die deze evaluaties spelen bij het vaststellen wanneer nieuwheid als nieuwheid moet worden gewaardeerd. Dit proefschrift presenteert een multidisciplinair overzicht van empirische bevindingen en theoretische intuïties over waarom mensen verschillend reageren op creativiteit en nieuwheid. Vanuit de literatuurstudie wordt een intuïtief raamwerk zichtbaar welke benadrukt dat het samenspel tussen de kenmerken van het idee, de maker, het publiek en de context bepalen hoe nieuwheid wordt ontvangen. Ten slotte wordt voorgesteld dat verschillen in evaluaties – op hun beurt - het lot van nieuwe ideeën in de competitie voor herkenning bepalen – sterkere meningsverschillen maskeren de waarde van nieuwe idee¨en en vergroten het risico om deze over het hoofd te zien – tenzij het meningsverschil voortkomt uit een oprechte veelvoud aan belangen. In dit geval laat de controversie zien dat het idee in staat is om de aandacht te trekken, debat te stimuleren en erkenning te verdienen. De proposities worden getest met 26.480 nieuwe ideeën die meededen in meer dan 156 ontwerp- en innovatiewedstrijden. Dit proefschrift heeft implicaties voor individuen en organisaties bij het nastreven van nieuwheid en laat zien hoe innovatie mensen vereist om nieuwe ideeën generaliseren en door een nieuwe bril te kijken.

, , , , , ,
D.A. Stam (Daan) , S. Tasselli (Stefano)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/134264
ERIM Ph.D. Series Research in Management
Department of Technology and Operations Management

Bavato, D. (2020, December 10). With New Eyes: The recognition of novelty and novel ideas (No. EPS-2020-500-LIS). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/134264