Kunstjournalisten hebben grote invloed op het publieke debat over kunst en de meningsvorming over kunstenaars en hun werk. Maar over de achtergrond, beroepspraktijk en professionele opvattingen van kunstmedewerkers van Nederlandse dag- en weekbladen was tot voor kort weinig bekend. Wie zijn zij eigenlijk? Een onderzoek.

hdl.handle.net/1765/134358
Boekman

Janssen, S. (2003). Kunstjournalisten in de kijker. Een onderzoek naar de achtergrondkenmerken, beroepspraktijk en professionele opvattingen van kunstmedewerkers van Nederlandse dag- en weekbladen. Boekman, 15(57), 15–26. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/134358