Dit artikel bespreekt de discussie over de aard van de relaties tussen de perspectieven van de Balanced Scorecard en tussen de doelen die in die perspectieven worden geformuleerd. Een tweetal methoden wordt toegelicht om respectievelijk relaties tussen doelen te beoordelen (de relatiematrix) en om acties bij doelen te prioriteren (prioriteitsgetallen). Deze methoden nemen echter de onderlinge beïnvloeding van doelen en de mate waarin dezelfde acties verschillende doelen kunnen beïnvloeden niet in ogenschouw. De methode van het Analytic Hierarchy Process doet dit wel.

doi.org/10.5117/mab.79.11808, hdl.handle.net/1765/134501
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Health Services Management & Organisation (HSMO)

Van de Water, H., Ahaus, K., & Timmermans, A.R. (2005). De Balanced Scorecard bij strategie¬ontwikkeling en implementatie met behulp van het Analytic Hierarchy Process. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 79(10), 502–511. doi:10.5117/mab.79.11808