Wie zich interesseert in compensatie van beroepsziekteslachtoffers leeft in interessante tijden. Zo lanceerde de Letselschade Raad eind 2020 de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken, die als doel heeft de praktijk van claimbehandeling te verbeteren door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen professioneel bij beroepsziektezaken betrokken partijen. Ook is op dit moment een toenemende overheidsbetrokkenheid waar te nemen in de vorm van alternatieve compensatieregelingen. Die incidentele regelingen geven weliswaar uiting aan het besef dat men beroepsziekteslachtoffers niet aan hun aansprakelijkheidsrechtelijke lot kan overlaten, maar kennen ook risico’s. Bepleit wordt om te blijven nadenken over structurele verbeteringen, in het bijzonder de directe verzekering.