De staatssecretaris heeft de uitvoeringstoets noodspoor voor het wetsvoorstel ‘Implementatie richtlijnen elektronische handel’ (35 527) naar de Tweede Kamer gezonden. De Belastingdienst kan het wetsvoorstel per 1 juli 2021 uitvoeren door middel van het noodspoor. In een brief aan de Tweede Kamer van 20 januari 2021 (2021-0000009117) heeft de staatssecretaris toegelicht wat de consequenties zouden zijn van niet invoeren per 1 juli 2021, hoe het noodspoor werkt met bijbehorende risico’s en hoe de Belastingdienst die risico’s zo veel mogelijk zal mitigeren. Zonder het noodspoor zou het Nederlandse bedrijfsleven niet bij de Belastingdienst terechtkunnen en zouden alle ondernemers moeten worden verwezen naar een buitenlandse belastingdienst. Bovendien is dan ook een inbreukprocedure of boete door de Europese Commissie een reëel risico. Met het noodspoor wordt een adequate voorziening getroffen. Het is van het grootste belang dat wordt voorkomen dat Nederlandse ondernemers voor hun btw-verplichtingen naar andere lidstaten moeten worden verwezen. De staatssecretaris acht de inzet van het noodspoor met een goede monitoring en mitigatie van de risico’s verre te prefereren boven het alternatief zonder noodspoor. Het wetsvoorstel Dit wetsvoorstel bewerkstelligt onder meer een wijziging van de regels voor de plaats van heffing van btw over de zogenoemde intracommunautaire afstandsverkopen. Het gaat hierbij om goederen die door een ondernemer vanuit een bepaalde lidstaat, in de meeste gevallen via het internet, worden verkocht aan consumenten in een andere lidstaat, en die in het kader van die levering naar de consument in de andere lidstaat worden vervoerd. Daarbij zorgt de leverancier voor de verzending of het vervoer van die goederen. Met ingang van 1 januari 2021 worden deze goederenleveringen belast in de lidstaat waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer.

hdl.handle.net/1765/134637
NLFiscaal
Tax Law