De staatssecretaris heeft de aanvullende nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden. Deze is als volgt ingedeeld: 1. Algemeen 2. Implementatieproces en implementatietermijn 3. Uitvoeringsaspecten Belastingdienst 4. Budgettaire aspecten 5. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger 6. Advies en consultatie 7. Vragen over de nota naar aanleiding van het verslag De staatssecretaris heeft de volgende bijlagen meegezonden: - Onderzoekdeelrapport Noodspoor programma EU BTW e-Commerce - Notitie Stuurgroep Noodspoor. Dit wetsvoorstel bewerkstelligt onder meer een wijziging van de regels voor de plaats van heffing van btw over de zogenoemde intracommunautaire afstandsverkopen. De richtlijn waarin dit wordt geregeld, dient in beginsel met ingang van 1 juli 2021 geïmplementeerd te zijn.

hdl.handle.net/1765/134638
NLFiscaal
Tax Law

Merkx, M. (2021). NLF 2021, 308, (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel; nader verslag). Wet implementatie richtlijnen elektronische handel; nader verslag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/134638