Universiteiten doen hun best om hoge studentevaluaties te krijgen voor hun curriculum. Er wordt gewoonlijk vanuit gegaan dat hogere evaluaties een positief effect hebben op het marktaandeel van de universiteit. In dit artikel wordt aangetoond dat dit niet altijd zo hoeft te zijn.

Additional Metadata
Keywords Dutch universities, market shares
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13466
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
van Nierop, J.E.M, Verhoef, P.C, & Franses, Ph.H.B.F. (2008). Studie-evaluaties en marktaandelen van universiteiten. Economisch-Statistische Berichten, 216–218. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13466