De Nederlandse economie maakt in 2008 een redelijk saai jaar door. Het bbp blijft met zo’n 2,8 procent groeien, maar er zijn wel wat tekenen van aankomend verval. Vooral de Verenigde Staten en China beleven roerige tijden, maar dat zal pas na 2008 in Nederland zijn effect hebben. Veel nieteconomische gebeurtenissen drukken hun stempel op de economische gevoelstemperatuur.