In discussies over de onderwijskwaliteit wordt continu beweerd dat deze daalt. In dit onderzoek wordt aangetoond dat er juist een stijging is van de ervaren onderwijskwaliteit. Een verdere stijging kan vooral worden gerealiseerd door het primaire onderwijsproces te verbeteren.

Additional Metadata
Keywords Dutch universities, education
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13469
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Franses, Ph.H.B.F, & Verhoef, P.C. (2007). Onderwijskwaliteit aan Nederlandse universiteiten. Economisch-Statistische Berichten, 600–602. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13469