Sinds de invoering van de euro lijkt alles duurder te zijn geworden. Empirische gegevens tonen echter dat men de euro te gemakkelijk uitgeeft. Voor dezelfde diensten is men bereid 60% meer te betalen dan in guldens.

Additional Metadata
Keywords Euro, consumer economics, illusion
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13471
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Berretty, T, Dijkshoorn, S, Franses, Ph.H.B.F, & Kruithof, L. (2005). Waarom geven we zoveel uit?. Economisch-Statistische Berichten, 277–278. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13471