De EICIE-indicator gaf voor het tweede kwartaal van 2005 een groeicijfer voor het bbp dat behoorlijk afweek van het later verschenen officiële CBS-cijfer. De cijfers van het CBS zijn aan flinke herzieningen onderhevig. Een eenvoudige correctiefactor, zoals de auteurs gebruikten, blijkt helaas niet bruikbaar. Inmiddels is het model achter de EICIE herijkt, ook al zijn er maar bbp-gegevens voor een korte periode. Het functioneert nu weer naar behoren.

Additional Metadata
Keywords forecasting, voorspellen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13473
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Franses, Ph.H.B.F, & de Groot, E.A. (2005). Voorspellen in ongewisse tijden. Economisch-Statistische Berichten, 468–469. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13473