doi.org/10.1007/s12498-014-0168-5, hdl.handle.net/1765/134924
Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Miedema, H., van der Molen, H., Kuijer, P. P., Koes, B., & Burdorf, A. (2014). Aan lage rugpijn gerelateerde beroepsziekten in Nederland: (1) Een instrument voor de beoordeling van de werkgerelateerdheid van aspecifieke lage rugklachten. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 22(8), 371–375. doi:10.1007/s12498-014-0168-5