dx.doi.org/10.1007/s12498-014-0168-5, hdl.handle.net/1765/134924
Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het European Journal of Pain en wordt met toestemming van dat tijdschrift in een Nederlandse vertaling in twee delen in TBV gepubliceerd.

Miedema, H.S, van der Molen, H, Kuijer, P.P.F.M, Koes, B.W, & Burdorf, A. (2014). Aan lage rugpijn gerelateerde beroepsziekten in Nederland: (1) Een instrument voor de beoordeling van de werkgerelateerdheid van aspecifieke lage rugklachten. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 22(8), 371–375. doi:10.1007/s12498-014-0168-5