Door corona is de samenleving minder maakbaar gebleken. Het virus trekt zich weinig aan van nationale grenzen en is overal. Wat zijn mogelijke effecten van corona op historisch besef? Wordt het een breukervaring tussen verleden en toekomst, een point of no return? In mijn afscheidsrede ga ik in op de conceptualisatie mens, geschiedenis en natuur. Het streven naar planetary health en een ecologisch verantwoorde toekomst vraagt om een nieuwe geschiedenis. Ons geschiedbeeld berust op een mens/natuur dualisme dat diepgeworteld is in het westerse denken. Onder invloed van kapitalisme en industrialisatie plaatste de mens zich als actieve actor tegenover een passieve natuur. Inmiddels zijn we hard op weg naar een zelfgecreëerde ecocide. Het idee van de natuur als een beheersbare entiteit buiten ons is niet universeel, maar een cultureel historische voorstelling die zich via oudere interpretatiekaders aan ons voordoet. Als mensen zich bewust worden van deze interpretatiegeschiedenis, kan meer ecologisch historisch besef ontstaan. The corona virus has made society less feasible. The virus ignores national borders and is everywhere. What are the possible effects of corona on historical consciousness? Will it be a rupture experience between past and future? A point of no return? In my farewell speech I will discuss the conceptualization of man, history and nature. The pursuit of planetary health and an ecologically responsible future requires a new history. Our history is based on a human / nature dualism that is deeply rooted in Western thinking. Under the influence of capitalism and industrialization, man positioned himself as an active actor against a passive nature. We are now well on the way to a self-created ecocide. The idea of nature as a controllable entity outside of us is not universal, but a cultural historical representation that appears to us through older interpretive frameworks. When people become aware of this interpretation history, more ecological historical awareness can arise.

Uitgeverij Verloren, Hilversum
hdl.handle.net/1765/135101

Grever, M. (2021). Een ecologische breukervaring? Corona en historische besef. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/135101