De relatie tussen de commissaris en de accountant, zeker binnen de (semi)publieke omgeving, is nog weinig onderzocht. In dit artikel wordt deze relatie op basis van het onderliggende onderzoek nader belicht aan de hand van drie thema’s: de communicatie tussen de RvC en de accountant, de transparantie van de RvC over het toezicht op de accountant en de (toekomstige) verplichting van het instellen van een auditcommissie. Binnen drie sectoren – de pensioensector, de woningcorporatiesector en de zorgsector – zijn deze ontwikkelingen door middel van meerdere methodes onderzocht en tegen elkaar afgezet om uiteindelijk sectoroverstijgende good practices te formuleren. Hieruit volgt dat door de rollen van commissaris en accountant helderder te definiëren en de bevoegdheden hierop aan te passen, een slag kan worden gemaakt in de professionalisering van deze relatie binnen de (semi)publieke omgeving waar het krachtenveld op het gebied van toezicht nog continu aan verandering onderhevig is.

, , , ,
doi.org/10.5117/mab.94.47907, hdl.handle.net/1765/135147
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Corporate and Financial Law

Galle, A., & Oosthoek, D. (2020). De relatie en de communicatie tussen commissarissen en accountants in een schuivende (semi)publieke omgeving. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 94(9/10), 403–412. doi:10.5117/mab.94.47907