Accountants, bestuurders, raad van commissarissen, auditcommissie, communicatie
dx.doi.org/10.5117/mab.94.49238, hdl.handle.net/1765/135212
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB

de Bos, A, M. de Jong (Martijn), & H. Strating (Henk). (2020). Percepties door commissarissen van de communicatie door de accountant. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 94(1/2), 65–76. doi:10.5117/mab.94.49238