De Advocaat-Generaal concludeert dat de kerkenvrijstelling die de gemeente Loppersum in de verordening rioolheffing heeft opgenomen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, zonder dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat. De A-G toetst de 'objectieve en redelijke rechtvaardiging' in het licht van de regeling van de rioolheffing, die het karakter heeft van een bestemmingsheffing. Bovendien toetst de A-G de vrijstelling niet terughoudend, maar 'exceptief', zoals ook door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gebeurt. Dat betekent dat de willekeursluis niet wordt toegepast. In de annotatie wordt op deze onderdelen ingegaan en worden deze gerelateerd aan andere jurisprudentie.

hdl.handle.net/1765/135381

Monsma, A.P. (2021). NLF 2021, 0743, (Schending gelijkheidsbeginsel; geen adequate reden voor kerkenvrijstelling rioolheffing (nr. 20/01559)). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/135381