De bestuurlijke, strafrechtelijke en integrale aanpak van georganiseerde misdaad maken overuren maakt.
Aan actie van de zijde van het huidige kabinet en aandacht in de verkiezingsprogramma’s is op dit terrein geen gebrek. Enorme plannen voor versterking van de aanpak van ondermijning zagen het afgelopen jaar het licht. Maar is de focus goed?
De auteurs gaan na wat er kan worden geleerd uit criminologisch onderzoek naar ondermijnende drugscriminaliteit.

doi.org/10.5553/Bsb/266669012021002001006, hdl.handle.net/1765/135512
Boom Strafblad
Erasmus School of Law

Staring, R.H.J.M, Bisschop, L.C.J, & Roks, R.A. (2021). Ondermijnende criminaliteit laat zich niet onderscheppen noch aanhouden. Boom Strafblad, 2021(1), 33–38. doi:10.5553/Bsb/266669012021002001006