De informatieverplichtingen van art. 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) richten zich tot ‘ieder’ die desgevraagd is gehouden gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de inspecteur die voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn. Er is een directe relatie tussen de verplichting informatie te verschaffen en de belastingheffing te zijnen aanzien. De verplichting om informatie te verschaffen, kan met een informatiebeschikking worden geformaliseerd. Het niet voldoen aan een informatiebeschikking kan en zal in het algemeen leiden tot omkering van de bewijslast ter zake van de hoogte van het inkomen (art. 25 AWR). De Belastingdienst kan daarnaast de gevraagde informatie afdwingen via een civiel kort geding waarbij een dwangsom kan worden opgelegd (art. 52a lid 4 AWR)

hdl.handle.net/1765/135529
Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht

Neve, L.E.C. (2021). Territorialiteit en de informatiebeschikking van art. 52a AWR. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2021/2-9(2), 6–9. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/135529