Doorwerking is een typisch rekenkamerthema dat in de wetenschappelijke literatuur maar weinig aandacht heeft gekregen. In mijn bijdrage wil ik aan de hand van bestuurskundige literatuur onderzoeken welke best practices voor doorwerking – gedefinieerd als het gebruik van evaluaties - zijn geïdentificeerd. Aan de hand van 20 doorwerkingsrapporten van gemeentelijke rekenkamer(commissie)s onderzocht welke factoren van gebruik genoemd werden. Hierbij is de doorwerking van 176 publicaties bekeken. In totaal werd 94% van de 1216 aanbevelingen overgenomen door de raad. Hiermee is de procedurele doorwerking hoog. Van de 731 aanbevelingen die bij 17 gemeenten waren na te gaan, werd uit opgave van de rekenkamer(commissie) 58% geheel uitgevoerd, 19% gedeeltelijk en 15% niet of anders opgepakt. Drie groepen factoren van gebruik uit de wetenschappelijke literatuur kwamen terug. Het artikel sluit uit met lessen voor de praktijk om doorwerking van rekenkamerrapporten te bevorderen.