De minister van Binnenlandse Zaken heeft het rapport van de ambtelijke werkgroep Herziening provinciaal belastinggebied naar de Tweede Kamer gezonden. In de annotatie wordt ingegaan op de aanleiding voor het rapport, de randvoorwaarden en de genoemde opties voor provinciale heffingen. De auteur vraagt aandacht voor cumulatie van heffingsgrondslagen, in verband met overlap met voorgestelde en bestaande gemeentelijke en waterschapsheffingen. Tot slot wordt als kanttekening genoemd dat de provincies op dit moment geen ervaring hebben met het grootschalig heffen van belastingen, zodat een alternatief eenvoudig genoeg moet zijn voor provincies om in- en uit te voeren.