The system of sanctioning tax fraud viewed in the light of foreseeability and ne bis in idem.

, , , , , , , , , , , , , , , ,
P.A.M. Mevis (Paul) , G.J.M.E. de Bont (Guido)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/135604
Erasmus School of Law

Hofman, C. (2021, July 8). Het systeem van sanctionering van fiscale fraude: Een onderzoek naar de voorzienbaarheid en onderlinge afstemming van sanctioneringsmogelijkheden.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/135604