<p>ThisDit artikel geeft een overzicht van blaaskatheterisatie in Nederland tussen 1997 en 2018. Voor het maken van het overzicht is gebruikgemaakt van een databank met declaratie-informatie over extramurale hulpmiddelenzorg onder de verzekerde bevolking. Het aantal gebruikers wordt weergegeven per 100.000 personen. Het gebruik van verblijfskatheters is toegenomen van 159 (24.734 gebruikers) in 1997 naar 315 gebruikers per 100.000 personen (54.106 gebruikers) in 2018. Het gebruik van wegwerpkatheters verdrievoudigde van 92 (14.258 gebruikers) in 1997 naar 267 per 100.000 personen (45.909 gebruikers) in 2018. In 2018 had 20,7% van de gebruikers een neurogeen en 44,9% een niet-neurogeen onderliggend lijden. De totale kosten stegen van 27,7 naar 84,4 miljoen euro. De kosten voor intermitterende katheterisatie stegen het meest: van 16,4 naar 74,6 miljoen euro. Uit dit onderzoek blijkt dat in de afgelopen 21 jaar het gebruik van verblijfskatheters en wegwerpkatheters substantieel is toegenomen. Mogelijk komt dit door de stijging van incontinentiezorg bij ouderen en dat aan richtlijnen is toegevoegd dat intermitterende katheterisatie de voorkeur heeft boven een verblijfskatheter.</p>

doi.org/10.1007/s13629-021-00334-x, hdl.handle.net/1765/136639
Tijdschrift voor Urologie
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

S.A. (Sophie) Berendsen, R.L. (Rosa) Coolen, Tess van Doorn, & B.F.M. (Bertil) Blok. (2021). Blaaskatheterisatie in historisch perspectief. Tijdschrift voor Urologie, 11(6-7), 102–110. doi:10.1007/s13629-021-00334-x