In deze bijdrage staat het civiel effect van de Taxonomieverordening en Transparantieverordening (SFDR) centraal. Na een weergave van de opkomende trend van duurzaam beleggen en de risico’s daarvan, bespreken wij de relevante Europese duurzaamheidsregelgeving. Vervolgens gaan wij in op de kernvraag of een gedupeerde belegger een vordering tot schadevergoeding kan instellen wanneer een financiële instelling de Taxonomie- en/of Transparantieverordening schendt. Wij bespreken in dit verband de verhouding tussen het Europees financieel toezichtrecht en het nationaal privaatrecht aan de hand van twee modellen van zorgplichten, het subordination model en het complementarity model. Wij sluiten onze bijdrage af met een toepassing van deze modellen op de Taxonomie- en Transparantieverordening.

hdl.handle.net/1765/137103
TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Erasmus School of Law

Pijls, A.C.W, & de Galan, R.M. (2022). Het civiel effect van de Taxonomie- en Transparantieverordening. TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2022(1). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/137103