In opdracht van provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland onderzocht het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL), in samenwerking met EY de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR). Doel van de GVR is om woningen te verduurzamen waarvan de eigenaar niet de mogelijkheid heeft om de investering zelf te doen. Bij de GVR betaalt de gemeente de verduurzaming aan de woning. De woningeigenaar betaalt dit bedrag in 30 jaar terug middels een maandelijkse baatbelasting. De baatbelasting rust op de woning, waardoor de maandelijkse betalingsverplichting bij verkoop van de woning automatisch overgaat op de volgende eigenaar. De GVR is door het bedrijf Woonpas ontwikkeld, in samenwerking met een aantal overheden. In Wijk bij Duurstede is ervaring opgedaan met de werkwijze. De onderzoekers concluderen dat de GVR goed werkt en dat alle betrokken partijen tevreden zijn.

Op basis van dit onderzoek komen echter ook knelpunten naar voren; er zijn twijfels of de baatbelasting wel gebruikt mag worden voor dit doel. Baatbelasting is een belasting die een gemeente mag heffen aan woningeigenaren, als de gemeente werkzaamheden betaalt die ten goede komen aan het algemeen belang van inwoners. In dit geval: het terugdringen van CO2-uitstoot om de temperatuurstijging te helpen tegengaan. De onderzoekers adviseren de wetgever daarom om op korte termijn toepassing van de baatbelasting binnen de GVR wettelijk te borgen zodat hierover geen twijfel en dus discussie kan ontstaan. Bijvoorbeeld door eerst tijdelijk wettelijke innovatieruimte te creëren, in afwachting van een formeel wetgevingstraject.

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/woningen-verduurzamen-met-gemeentelijke-regeling-gvr-veelbelovend.

hdl.handle.net/1765/137104
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Monsma, A., Schep, A., Kastelein, R., & B.S. Kats (Bastiaan). (2022, February 10). De gemeentelijke verduurzamingsregeling getoetst. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/137104