Een van de populairste fantasyseries van dit moment is Game of Thrones, gebaseerd op de boekenserie Het Lied van IJs en Vuur van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin. De auteur plaatst zijn personages in een herkenbare middeleeuwse samenleving, maar vergroot vooral de brute kanten ervan sterk uit. Een aantal lieden probeert zich in de film (en het boek) aan het geweld te onttrekken: de Nachtwacht. Inspiratiebron voor deze geheimzinnige groep zijn de geestelijke ridderorden die ontstonden ten tijde van de kruistochten.