De auteur gaat in op de vraag hoe het nu verder moet met de behandeling van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer een kernonderdeel daarvan heeft verworpen, te weten het van rechtswege – dus zonder uitsluitingsclausule – buiten de wettelijke gemeenschap van goederen laten vallen van erfrechtelijke verkrijgingen en giften.

, ,
Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/14037
Private Law

Nuytinck, A. (2008). Hoe nu verder met het onthoofde wetsvoorstel 28 867 (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14037