De auteur gaat in op de vraag hoe het nu verder moet met de behandeling van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer een kernonderdeel daarvan heeft verworpen, te weten het van rechtswege – dus zonder uitsluitingsclausule – buiten de wettelijke gemeenschap van goederen laten vallen van erfrechtelijke verkrijgingen en giften.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, private law
Publisher Sdu Uitgevers
Persistent URL hdl.handle.net/1765/14037
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2008). Hoe nu verder met het onthoofde wetsvoorstel 28 867 (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)?. Sdu Uitgevers. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14037