In de verschillende versies van het televisiespel Deal or No Deal staan sterk verschillende geldbedragen op het spel. Vergelijkingen van het risicogedrag binnen en tussen versies wijzen erop dat risicogedrag sterk wordt bepaald door eerdere verwachtingen die men heeft van de spelopbrengst.

Additional Metadata
Keywords Euro, monetary policy
Persistent URL hdl.handle.net/1765/14060
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
van den Assem, M.J, Baltussen, G, & Post, G.T. (2007). De ene Euro is de andere niet. Economisch-Statistische Berichten, 427–428. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14060