Een voor de gevolgen van de werkloosheid belangrijke faktor is de kwestie van de roulering van arbeidskrachten. Hetzelfde aantal verloren arbeidsdagen verdeeld over meerdere personen, die dus elk minder lang werkloos zijn, vormt steeds een minder groot gevaar voor de betrokkenen.