• De manier waarop vakliteratuur wordt gebruikt in kwalitatief onderzoek, alsmede het tijdstip waarop, zijn fundamentele onderzoeksdilemma’s. • De gefundeerde theoriebenadering staat kritisch tegenover het gebruik van vakliteratuur. • Het gebruik van vakliteratuur brengt gevaren met zich mee, onder andere omdat de onderzoeker zich alleen zou kunnen richten op die zaken waarvan hij uit de literatuur heeft begrepen dat ze relevant zijn. • Bestaande vakliteratuur gebruiken brengt ook kansen met zich mee. Het helpt bijvoorbeeld het onderzoek richting te geven door handvatten te bieden voor het ontwikkelen van de voorlopige vraag en het verschaffen van conceptuele helderheid. • De keuze voor het wel of niet gebruiken van vakliteratuur en voor de manier waarop dient te worden bevraagd en geëxpliciteerd in zowel de onderzoeksopzet, het lopende onderzoek als het eindproduct.

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/14095
KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland
Department of Public Administration

Karsten, N., & Tummers, L. (2008). To read or not to read. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 39(3), 5–16. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14095