Op 24 september 2008 is bij de Tweede Kamer wetsvoorstel 31 714 ingediend tot wijzi-ging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echt-scheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap.1 Dit wetsvoorstel intro-duceert in wezen de zogenaamde ‘echtscheidingsnotaris’. Daartoe wordt niet het mate-riële echtscheidingsrecht, maar uitsluitend het echtscheidingsprocesrecht gewijzigd. In het hierna volgende behandel ik kort de wijzigingen.

, ,
Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/14207
Private Law

Nuytinck, A. (2008). Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14207