Een beschouwing over de klachtplicht van de crediteur ex art. 6:89 en 7:23 BW aan de hand van recente richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad.

, ,
Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/14208
Private Law

van Kogelenberg, M. (2008). Wie niet komt klagen, wordt overgeslagen: Een beschouwing over de klachtplicht van de crediteur ex art. 6:89 en 7:23 BW aan de hand van recente richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14208