Onderwerp van deze studie zijn de ontwikkelingen van het Nederlandse woonrecht in de wederopbouwperiode van 1945 tot 1955. Woonrecht is de verzamelterm voor het huurrecht, vastgoedrecht en het administratief recht met betrekking tot woningen en onroerende goederen. Hiertoe behoort ook het rechtsherstel van onroerende goederen en huurrechten in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Nederlandse regering in Londen onderkend, dat het noodzakelijk was regels vast te stellen om de roof van goederen en rechten door de bezetter en diens handlangers ongedaan te maken. Voor wat betreft vermogensrechtelijke betrekkingen voorzag daarin het Koninklijk Besluit E 100 van 17 september 1944. Krachtens het besluit E 100 kreeg een Raad voor het Rechtsherstel de opdracht te onderzoeken of de onder dwang gewijzigde rechtsbetrekkingen weer in de oude staat gebracht moesten worden, als een belanghebbende daartoe een verzoek had ingediend. Het rechtsherstel heeft veel tijd gevergd, het zou tot 1967 duren voor de Raad voor het Rechtsherstel werd opgeheven bij Rijkswet van 9 maart 1967 (1967, Stb. 163), inwerkinggetreden 1 juli 1967 (KB van 2 mei 1967. Stb. 243). De afdeling Effectenregistratie werd pas opgeheven bij wet van 7 januari 1971 (1971, Stb. 1), inwerkinggetreden 1 oktober 1971 (KB van 6 september 1971, Stb. 541). Een onderdeel van de Raad was de Afdeling Onroerende Goederen, die tot taak had geschillen ten aanzien van onroerende goederen te onderzoeken. Deze Afdeling heeft feitelijk haar werkzaamheden uitgeoefend tot 1959. Het onderzoek bestrijkt de periode tot 1955, waarin het rechtsherstel van onroerende goederen en huurrechten voor het belangrijkste deel tot stand is gekomen en loopt daarmee parallel met de periode van wederopbouw van het in de oorlog verwoeste Nederland. De desbetreffende jurisprudentie en literatuur uit deze periode bieden voldoende materiaal om de – hierna geformuleerde onderzoeksvragen – te behandelen.

, ,
L.C. Winkel (Laurens)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/14288
Erasmus School of Law

Meijer, K. (2008, December 19). E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14288