Van oudsher bestaan de hoofdverantwoordelijkheden van de raad van commissarissen uit het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur en het bijstaan van de raad van bestuur door het geven van advies en het dienen als klankbord. Op het eerste gezicht lijken deze beide hoofdverantwoordelijkhedenmet elkaar te conflicteren: voor toezicht is namelijk onafhankelijkheid noodzakelijk, terwijl voor advisering een zekere mate van betrokkenheid noodzakelijk is (VanManen enVan der Reijden, 2005;Huse, 2007). In de praktijk worstelen commissarissen dan ookmet dit vraagstuk. Temeer doordat het wettelijk raamwerk in Nederland geen duidelijke oplossing aandraagt.

hdl.handle.net/1765/14652
ERIM Article Series (EAS)
Goed Bestuur
Erasmus Research Institute of Management

Bezemer, P.-J., Maassen, G., van den Bosch, F., & Volberda, H. (2008). De adviserende rol van commissarissen in het licht van de code Tabaksblat: Minder overlappende commissariaten meer interne verantwoordelijkheden. Goed Bestuur, 2, 45–51. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14652