Het smartengeld kent vele paradoxen. Niet alleen is het onmogelijk om smart in geld te meten, ook is de meest persoonlijke vorm van schade niet goed naar concrete op de persoon toegesneden maatstaven vast te stellen. Ten slotte blijkt de meest open vorm van vaststelling te leiden tot een tamelijk onbeweeglijk ‘huis’ van smartengeldbedragen. Maar paradoxen zijn schijnbare tegenstellingen. Hoewel de vergoeding van tranen met duiten van het recht het onmogelijke lijkt te vragen, kan de praktijk er eigenlijk wel mee uit de voeten. Ook dat is een paradox.

, ,
Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/14683
Private Law

Lindenbergh, S. (2009). Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14683