Om reiniging en hergebruik van grond te bevorderen, richtte het Ministerie van VROM in 1989 het Service Centrum Grondreiniging (SCG) op. Bodemsaneerders werden verplicht gesteld advies in te winnen bij het SCG over het reinigen of hergebruiken van grond. Indien grond niet-reinigbaar werd geacht, konden ze vanaf 1995 ontheffing krijgen van de milieuheffing die zij anders zouden moeten betalen bij het storten van de grond. De politie Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd dat in de periode 1995-1998 een aantal niet-reinigbaar verklaringen onterecht is afgegeven. Een bestuurlijke rapportage laat zien dat dit mogelijk was door het ontbreken van bestuurlijke ‘countervailing powers’. Er was te weinig aandacht voor de inrichting van de uitvoering en het toezicht schoot tekort. De risico’s van het op afstand laten uitvoeren van deze taak zijn door de betrokkenen onvoldoende erkend en gecounterd. Inmiddels zijn enkele veranderingen ten goede in gang gezet, zowel door het SCG als door VROM. Het strafrechtelijk proces loopt echter nog.

, ,
hdl.handle.net/1765/1469
Department of Public Administration

van Thiel, S., ten Heuvelhof, E., Ringeling, A., & van Sluis, A. (2003). Zelfreinigend vermogen? Over bestuurlijke 'countervailing powers' rondom niet-reinigbaar verklaringen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1469