In de media klinkt de roep om meer onderwijs over het verleden en het erfgoed van Nederland, om meer feitenkennis en aandacht voor chronologie. Uit onderzoek blijkt dat het op een betekenisvolle manier leren van historische feiten complexer is dan politici en beleidsmakers vaak denken. Vanuit de wetenschap weten we dat 'het' geschiedenisverhaal van Nederland niet bestaat. Het bereidt leerlingen bovendien onvoldoende voor op de moderne samenleving. In deze rede pleit Van Boxtel voor een chronologisch referentiekader dat ruimte biedt aan verschillende soorten geschiedenis en perspectieven. Het leren van historische feiten en ook het beleven van erfgoed moet samengaan met aandacht voor historisch leren denken en redeneren. Vanuit de bijzondere leerstoel Historische Cultuur en Educatie wordt onderzoek gedaan naar de vraag hoe geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie in een globaliserende samenleving kunnen bijdragen aan gedeelde historische kennis die recht doet aan meerdere perspectieven.

, , , ,
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/14854
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

van Boxtel, C. (2009, February 20). Geschiedenis, erfgoed en didactiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14854