De Vries et al. ( 2005:1845-51 ) concluderen dat de uitslag van de schildwachtklier(SWK)-procedure bij melanoompatiënten de belangrijkste prognostische factor is. Tevens concluderen zij, volgens ons ten onrechte, dat de kans op in-transitmetastasen na een SWK-procedure mogelijk toeneemt. Een aantal zeer recente publicaties van grote studies met meer dan 5000 patiënten weerlegt deze opmerking...

Additional Metadata
Keywords Humans, Incidence, Lymphatic Metastasis/*diagnosis/pathology, Melanoma/*pathology, Prognosis, Skin Neoplasms/*pathology
Persistent URL hdl.handle.net/1765/14894
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
van Akkooi, A.C.J, de Wilt, J.H.W, van Geel, A.N, Verhoef, C, & Eggermont, A.M.M. (2005). Schildwachtklierbiopsie bij het melanoom: prognostische betekenis en nadelen bij 300 patienten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2538–2538. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/14894