Publiek-private samenwerking (PPS) mag zich verheugen in een ruime belangstelling, zowel in de beleidsdiscussies als in de beleidspraktijk (zie bijvoorbeeld de vele publicaties en activiteiten van het Kenniscentrum PPS van Financiën de laatste jaren) als in onderzoek (zie bijvoorbeeld Van den Ham en Koppenjan, 2002; Canoy, Janssen en Vollaard, 2001; Ecory, 2002; Klijn et al., 2006). Bij PPS worden private partijen betrokken bij het uitvoeren van beleid of het realiseren van beleidsproducten of -diensten. De veronderstelling is dat dit betere producten of meer efficiëntie (of beide) oplevert. In dit artikel1 willen wij kijken waar de ideeën over PPS vandaan komen en wat de achterliggende assumpties zijn en deze confronteren met de beleidsdiscussies in Nederland over dit onderwerp. We schetsen het beeld dat opdoemt uit de beschikbare gegevens over gerealiseerde of in gang gezette projecten en eindigen met de conclusie dat juist het management van PPS-projecten essentieel is voor het succes ervan, terwijl dat volgens ons in de beleidsdiscussies maar weinig aandacht krijgt.

hdl.handle.net/1765/15012
M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Department of Public Administration

Klijn, E.-H., & van Twist, M. (2007). Publiek-private samenwerking in Nederland. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, (3/4), 156–169. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15012