Het is bijna niet te geloven, maar enkele decennia geleden bestond er in ons land nog geen door de overheid georganiseerde en geregisseerde opvang van asielzoekers. Een vluchteling meldde zich ergens in Nederland in een gemeente, maakte kenbaar waar hij zich wilde ophouden en kreeg een uitkering in afwachting van de beoordeling van zijn asielverzoek. Toen was de opvang van asielzoekers dus nog een particuliere zaak. Asielzoekers moesten zelf maar op zoek naar onderdak.