In stedelijke en regionale samenlevingen is er grote druk tot hoogwaardig presteren. Innovatie is een sleutelfactor. In de markt zorgt innovatie voor concurrentiekracht, en in het publiek domein kan het de bestuurskracht bevorderen. Hoe verloopt innoveren in een democratische context en hoe moet het politiek bestuur zelf innoveren om innoveren te stimuleren?