Het nieuwe kabinet heeft zichzelf 100 dagen (of: ‘tot aan de zomer’, zoals in het coalitieakkoord staat) gegeven om in gesprek met de samenleving een breed draagvlak te creëren voor het te voeren beleid. Branche- en belangenorganisaties spelen een belangrijke rol in deze beleidsdialoog. Of hun bijdrage straks op waarde wordt geschat, hangt grotendeels af van deze organisaties zélf. Zijn ze in staat verder te denken dan hun eigen belang en verantwoordelijkheid te nemen, kortom: lukt het ze om niet alleen vanuit een beperkte, eigen boodschap te opereren? Dat is de ene kant van zaak. De andere is of ze er ook in slagen de eigen achterban mee te nemen als ze zich constructief opstellen richting overheid en zonodig voorbij denken aan het belang van de sector.

,
hdl.handle.net/1765/15015
VM : voorlichtingsblad van het Ministerie van Volksgezondheid & Milieuhygiëne, [samenst. Stafafdeling Externe Betrekkingen, Afdeling Voorlichting]
Department of Public Administration

de Wal, M., van Twist, M., & Schmidt, D. (2007). Een bejubeld of verguisd middenveld. VM : voorlichtingsblad van het Ministerie van Volksgezondheid & Milieuhygiëne, [samenst. Stafafdeling Externe Betrekkingen, Afdeling Voorlichting], 24–27. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15015