Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezigheid van vrouwen in de Raden van Bestuur (‘RvB’) en Raden van Commissarissen (‘RvC’) van 122 Nederlandse N.V.’s genoteerd aan de Amsterdamse Euronext. De ondernemingen zijn gerangschikt naar het percentage vrouwen in de gecombineerde RvB en RvC. Vervolgens is een verschillenanalyse gemaakt op persoonsniveau (kenmerken zoals leeftijd en nationaliteit van de vrouwelijke bestuurders en commissarissen zijn afgezet tegen dezelfde kenmerken van hun mannelijke collega’s). Daarnaast is een verschillenanalyse gemaakt op ondernemingsniveau, om na te gaan wat de karakteristieken zijn van ondernemingen met vrouwen in de RvB en RvC ten opzichte van ondernemingen zonder vrouwen en of er een verband bestaat tussen bepaalde ondernemingskenmerken (zoals sector en omvang) en het aandeel vrouwen. De beschrijving van de samenstelling van RvB en RvC is vergelijkbaar met de studie van Sealy, Singh and Vinnicombe, (2007) ‘The Female FTSE Report 2007” waarin de aanwezigheid van vrouwen voor 100 ondernemingen genoteerd aan de FTSE is geanalyseerd. Dit rapport over de Nederlandse ‘Female Board Index’ gaat echter verder dan de beschrijving van de samenstelling, want ook de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen en tussen ondernemingen met of zonder vrouwen in de RvB en/of RvC zijn geanalyseerd. De verschillende kenmerken worden afzonderlijk geanalyseerd zonder op eventuele onderlinge verbanden tussen de variabelen (causaliteit) te testen.

, ,
Ernst and Young
Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC)
hdl.handle.net/1765/15109
Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC)

Lückerath-Rovers, M. (2008). De Nederlandse 'Female Board Index' 2007. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15109