Juristen verrichten hun werk in een samenleving die sterk aan veranderingen onderhevig is. Technologie, met name op het gebied van informatieverwerking, speelt bij die veranderingen een belangrijke rol. Er bestaat de laatste jaren veel aandacht voor het omgaan met informatie en kennis. De begrippen informatiemanagement en vooral kennismanagement spelen daarbij een telkens terugkerende rol. Kennis is in veel organisaties van strategisch belang voor de bedrijfsvoering geworden. Daarom kan kennismanagement evenmin als algemeen management decentraal worden uitgevoerd. Een en ander heeft ook voor juristen gevolgen. Zij dienen zich te verdiepen in de grondbeginselen en toepassingen van kennismanagement, maar ook in die van algemeen management. Deze bewering wordt in dit rapport nader onderbouwd aan de hand van een analyse van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Telkens wordt daarbij het belang voor juristen die werkzaam zijn in verschillende functies aangegeven.

,
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
hdl.handle.net/1765/1516
Informatica en Recht; Informatics and Law

de Mulder, R., & van Noortwijk, K. (2004). De maatschappelijke urgentie van juridisch kennismanagement. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1516