Prof.dr. Jodi Dean, hoogleraar politieke filosofie aan Hobart and William Smith Colleges (Geneva, New York), sprak donderdag 19 februari 2009 haar inaugurele rede uit, getiteld "Politics without politics". Dean is dit jaar Erasmus Professor op de Erasmus Chair of Humanities in de Faculteit der Wijsbegeerte. De Erasmus Wisselleerstoel is ingesteld door de G. Ph. Verhagen Stichting. V In haar oratie gaat Dean in op het thema democratie in relatie tot linkse politiek. Enkele politieke wetenschappers stellen dat dit geen positieve relatie kan zijn, omdat linkse politieke aspiraties de droom hebben van ‘politics without politics’ en dus geen elke vorm van politiek willen. Dean stelt, in lijn met de democratisch theoreticus Jacques Ranciere, dat deze droom niet minder politiek inhoudt, maar juist meer democratie. Dean deelt deze utopie niet, en om dit de onderbouwen benadert Dean de democratische droom als een overblijfsel van de vorige eeuwen, niet als iets waar naar moeten streven. Hierop, en op verscheidene andere punten analyseert zij de theorieën van Ranciere kritisch. Dean is als weinig anderen in staat een filosofie van de hedendaagse populaire cultuur systematisch te verbinden aan meer gevestigde tradities in het sociale, politieke en culturele denken. Niet alleen met die van de Kritische Theorie met uitlopers naar de actuele politieke theorie – voornamelijk Slavoj Zikeks theoretische raamwerk – maar ook met het Franse differentiedenken dat in het curriculum van de Faculteit der Wijsbegeerte prominent aanwezig is. Daarbij profileert zij zich vooral in de nieuwe media in debatten over burgerschap, openbaarheid, democratie en globalisering. Tijdens deze colleges behandelt Jodi Dean haar boek over Slavoj Zizek en hoofdstukken uit haar nieuwe boek.