Gegevens, informatie en kennis worden voor organisaties van steeds groter belang. Zij worden steeds meer beschouwd als producten waarvan de waarde wordt bepaald door vraag en aanbod. Dit wordt mede veroorzaakt door de steeds verdergaande invloed van informatietechnologie (IT). Voor sommige organisaties zijn informatie en kennis inmiddels de belangrijkste productiefactoren geworden. Dit geldt ook, en zelfs in sterke mate, voor juridische organisaties. Deze dienen te beschikken over steeds meer juridische kennis en informatie om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Juridische informatie en kennis zijn vastgelegd in een breed scala van documenten en worden steeds vaker aangeboden via elektronische media. De vorm van de oorspronkelijke documenten, en daarmee ook de inhoud, ondergaat daarbij deels veranderingen, evenals de wijze waarop zij kunnen worden geraadpleegd. Dit onderzoek voorziet in een eerste inventarisatie en analyse van de wijze waarop juristen met informatiestromen omgaan, alsmede van de rol die IT hierbij speelt. Daartoe werd onderzoek gedaan bij organisaties die een juridische taak vervullen: gemeenten met wel/geen vergaande automatisering. Voorts wordt nagegaan in hoeverre IT een geschikt hulpmiddel is voor het kanaliseren van de steeds toenemende stroom gegevens, informatie en kennis en in welke omgeving dit het best tot zijn recht komt.

,
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
hdl.handle.net/1765/1517
Informatica en Recht; Informatics and Law

Combrink-Kuiters, L., de Mulder, R., Oskamp, A., & Termeer, S. (2004). Juridisch Kennismanagement in het IT-tijdperk. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1517