Concurrentie is de motor achter innovatie en dynamiek in markten.Sectoren zoals het openbaar vervoer, water, energie, en telecom worden niet voor niets door nationale en internationale overheden geliberaliseerd en gedereguleerd. Het doel is markten te creëren met eerlijke kansen voor nieuwe ondernemingen,en een gevarieerd en innovatief aanbod met redelijke prijzen voor consumenten. Concurrentie kan er inderdaad voor zorgen dat bedrijven zich extra aangespoord voelen om via effectieve marketing en steeds betere producten en diensten aan te bieden, zoals bijvoorbeeld te zien is in de hightech sector. In die zin is concurrentie een inspirerend en stimulerend instrument voor de marketing.Tegelijkertijd moet men echter constateren dat concurrentie ook destructieve gevolgen kan hebben, wanneer het verslaan en/of beschadigen van concurrenten een doel op zich wordt. Denk bijvoorbeeld aan de recente taxioorlog in Amsterdam. Constructief en destructief concurrentiegedrag komen dus beide voor, waarbij aansturende factoren worden gevormd door enerzijds de marktsituatie en marktregels, en anderzijds door de kenmerken van de onderneming en de manager. Onderzoek is nodig om precies te begrijpen hoe de verschillende factoren uitwerken op het concurrentiegedrag en het functioneren van de markt. Dat is van wezenlijk belang, voor theorievorming, maar ook voor de overheid, de onderneming en de consument.

, , , , , , ,
, ,
Erasmus University Rotterdam, Rotterdam School of Management. Address given in shortened form at the occasion of accepting the appointment as Professor at the Rotterdam School of Management with the teaching and research commitment ‘Marketing & Competition’ on March 12,2004 (Inaugural address in Dutch language included in document)
hdl.handle.net/1765/1519
ERIM Inaugural Address Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Waarts, E. (2004, August 26). Competition:an inspirational marketing tool. ERIM Inaugural Address Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1519