In deze annotatie staat het volgende centraal. Een advocaat wordt gevraagd om te adviseren over een verkoop van de inventaris van een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert. De advocaat stelt een meerpartijencontract op waarmee hij denkt de risico’s van een beroep op de Actio Pauliana (art. 42 Fw) in een eventueel faillissement te hebben ingedamd. Het komt inderdaad tot een faillissement, maar de curator beroept zich op andere gronden dan waar het contract vanuit ging, te weten paulianeuze betaling van een opeisbare schuld (‘samenspanning’ als bedoeld in art. 47 Fw) en onrechtmatige deelname aan deze betaling (art. 6:162 BW). Het gevolg is dat de betrokken partijen tot terugbetaling en schadevergoeding worden veroordeeld. Een van deze partijen spreekt de advocaat aan tot schadevergoeding wegens gebrekkig juridisch advies. Om te kunnen beoordelen of dat advies tot schade heeft geleid, moet o.a. worden bepaald of artikel 47 Fw terecht is ingeroepen en zo ja, wat de gevolgen van het beroep van de curator op dat artikel zijn geweest voor het contract van partijen. De Hoge Raad geeft daarover aanwijzingen.

, ,
hdl.handle.net/1765/15247
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Private Law

van Boom, W. (2008). Een juridisch advies over Paulianeus handelen. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 726–734. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15247