Medische aansprakelijkheid vraagt het samenbrengen van juridische en medische kennis teneinde een civielrechtelijk oordeel te kunnen uitspreken over de handelwijze van een zorgprofessional. Daarbij wordt – dat mag je verwachten – niet lukraak maar systematisch te werk gegaan, maar het op juiste wijze ineenvlechten van de twee verschillende werkwijzen vraagt wederzijds inzicht in elkaars denkwereld. Daaraan heeft het bij deze casus ontbroken en ik zal dat in deze noot beargumenteren.

, ,
hdl.handle.net/1765/15330
Jurisprudentie Aansprakelijkheid
Private Law

Giard, R. (2009). Annotatie Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2009 aflevering 2. Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 279–283. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15330