Mr. J.H. van Dam-Lely doet verslag van de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht van 21 november 2008 over de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht. De inleidingen van prof. mr. F.A.W. Bannier, mr. H.F.M. Hofhuis en prof. mr. A.T. Ottow worden beknopt samengevat; van de discussie wordt uitgebreid verslag gedaan. Aan de orde komen ondermeer de aan de tuchtrechtrechtspraak te stellen eisen, nut en noodzaak van de harmonisering van het tuchtrecht, de catalogus van tuchtmaatregelen, de samenstelling van de tuchtcolleges, de verhouding tussen toezicht en tuchtrecht.

, , , , , , , , , ,
Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/15434
Private Law

van Dam-Lely, H. (2009). Verslag van de vergadering van de Nederlandse vereniging voor Procesrecht (NVvP) op 21 november 2008 te Amsterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15434