Mr. J.H. van Dam-Lely doet verslag van de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht van 21 november 2008 over de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht. De inleidingen van prof. mr. F.A.W. Bannier, mr. H.F.M. Hofhuis en prof. mr. A.T. Ottow worden beknopt samengevat; van de discussie wordt uitgebreid verslag gedaan. Aan de orde komen ondermeer de aan de tuchtrechtrechtspraak te stellen eisen, nut en noodzaak van de harmonisering van het tuchtrecht, de catalogus van tuchtmaatregelen, de samenstelling van de tuchtcolleges, de verhouding tussen toezicht en tuchtrecht.

Additional Metadata
Keywords Bureau Financieel, Bureau Toezicht Notariaat, Kamer van Toezicht, Tuchtrecht, advocatentuchtrecht, burgerlijk recht, civil law, functiescheidingseisen, harmonisering tuchtrecht, private law, tuchtrechtspraak
Publisher Boom Uitgevers, Den Haag
Persistent URL hdl.handle.net/1765/15434
Citation
van Dam-Lely, J.H. (2009). Verslag van de vergadering van de Nederlandse vereniging voor Procesrecht (NVvP) op 21 november 2008 te Amsterdam. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15434