De koper draagt het risico van kleine gebreken in de aan hem geleverde zaken, indien de zaak adequaat is hersteld en de schade voorts uitsluitend bestaat uit gemist onstoffelijk voordeel ten gevolge van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de conforme zaak. Daarmee vult de Hoge Raad de regel uit het arrest Burger/Brouwer Motors verder in.

, ,
hdl.handle.net/1765/15500
Maandblad voor Vermogensrecht
Private Law

van Kogelenberg, M. (2009). In de boot genomen: genotsderving komt niet vanzelfsprekend in aanmerking voor vergoeding als vermogensschade. Maandblad voor Vermogensrecht, (2), 40–45. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15500